PN-EN 60835-3-7:2001 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Współczynnik przydatności systemu odbiorczego

Zakres

Zdefiniowano współczynik przydatności systemu odbiorczego i podano metody jego pomiaru dla różnorodnych typów naziemnych stacji satelitarnych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60835-3-7:2001 - wersja polska
Tytuł Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Współczynnik przydatności systemu odbiorczego
Data publikacji 05-04-2001
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 60835-3-7:1995 [IDT], IEC 60835-3-7:1995 [IDT]
ICS 33.060.30