PN-EN 60835-3-12:2002 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 3-12: Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Właściwości ogólne systemu satelitarnego

Zakres

Zdefiniowano właściwości systemu satelitarnego zawierającego urządzenia końcowe, stacyjne urządzenia RF/IF, antenę i transponder satelitarny. Zalecono wykonywanie pomiarów właściwości całego systemu jedynie w miejscu zainstalowania stacji satelitarnej, ponieważ praktycznie nie jest możliwe wykonanie ich u producenta, nawet jeśli możliwe jest symulowanie anteny i transpondera satelitarnego

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60835-3-12:2002 - wersja polska
Tytuł Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 3-12: Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Właściwości ogólne systemu satelitarnego
Data publikacji 10-12-2002
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 60835-3-12:1995 [IDT], IEC 60835-3-12:1993 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60835-3-12:2002 - wersja angielska
ICS 33.060.30