PN-EN 60835-3-5:2003 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 3-5: Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Konwertery nadawcze i odbiorcze

Zakres

Opisano metody pomiary następujących charakterystyk knwerterów: tłumienność niedopasowania na wejściu i na wyjściu, poziom lub moc sygnału na wejściu i na wyjściu, wzmocnienie, automatyczna regulacja wzmocnienia, charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe, charakterystyki grupowego czasu przejścia, sygnały niepożądane na wyjściu (razem z harmonicznymi), produkty intermodulacji, szum fazowy, wspólczynnik szumu, częstotliwość generatora lokalnego. Podano 5 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60835-3-5:2003 - wersja polska
Tytuł Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 3-5: Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Konwertery nadawcze i odbiorcze
Data publikacji 28-10-2003
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 60835-3-5:1994 [IDT], IEC 60835-3-5:1994 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60835-3-5:2002 - wersja angielska
ICS 33.060.30