PN-T-05150-06:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Zalecane metody pomiaru odbiorników telewizyjnych -- Pomiary w warunkach odbiegających od wymagań standardu na sygnał telewizyjny

Zakres

Opisano metody pomiaru odbiorników telewizyjnych pracujących w warunkach, w których sygnał doprowadzany do odbiornika nie jest zgodny z wymaganiami standardu na sygnał telewizji programowej, przyjętymi w dokumentacji ccir. Takie niestandardowe sygnały mogą pochodzić z magnetowidów, odtwarzaczy płyt wizyjnych oraz gier telewizyjnych, a także innych źródeł. Określono metody pomiaru tych parametrów nowoczesnych odbiorników telewizyjnych, które uznano za istotne dla oceny wzajemnej kompatybilności współpracujących urządzeń

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-05150-06:1991 - wersja polska
Tytuł Zalecane metody pomiaru odbiorników telewizyjnych -- Pomiary w warunkach odbiegających od wymagań standardu na sygnał telewizyjny
Data publikacji 30-12-1991
Data wycofania 15-11-2012
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza IEC 60107-6:1989 [IDT], HD 567.6 S1:1990 [IDT]
ICS 33.160.25