PN-T-05129:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60512-23-7:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Podzespoły elektromechaniczne do sprzętu elektronicznego -- Podstawowe badania i metody pomiarów -- Próby mechaniczne utrzymania przewodów, podatności na wybuch i na działanie chemikaliów, podatności na zapalenie, wytrzymałości na wpływ fal radiowych, badania pojemności, ekranowania i filtrowania, pomiary zakłóceń magnetycznych

Zakres

Ustanowiono szczegółową znormalizowaną metodę badania zdolności wytrzymywania przez urządzenie zaciskowe na przewodzie narażeń mechanicznych występujących podczas normalnej eksploatacji, metody badania podatności na zapalenie i działanie chemikaliów oraz wytrzymałości na wpływ fal radiowych, badanie pojemności, ekranowania, filtrowania, pomiary zakłóceń magnetycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-05129:1988 - wersja polska
Tytuł Podzespoły elektromechaniczne do sprzętu elektronicznego -- Podstawowe badania i metody pomiarów -- Próby mechaniczne utrzymania przewodów, podatności na wybuch i na działanie chemikaliów, podatności na zapalenie, wytrzymałości na wpływ fal radiowych, badania pojemności, ekranowania i filtrowania, pomiary zakłóceń magnetycznych
Data publikacji 06-09-1988
Data wycofania 15-06-2005
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
ICS 29.060.01, 17.220.20, 31.220.01
Zastąpiona przez PN-EN 60512-23-7:2005 - wersja angielska