PN-EN 60835-2-1:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 2-1: Pomiary naziemnych systemów linii radiowych -- Postanowienia ogólne

Zakres

Opisano zalecane metody pomiaru, przeznaczone do oceny podstawowych parametrów systemów linii radiowych, a także podsystemów towarzyszących. Jednolite pomiary dotyczące systemów linii radiowych oraz naziemnych stacji satelitarnych opisano w IEC 835-1-1

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60835-2-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 2-1: Pomiary naziemnych systemów linii radiowych -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 15-09-2002
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 60835-2-1:1992 [IDT], IEC 60835-2-1:1990 [IDT]
Zastępuje PN-T-81001-01:1993 - wersja polska
ICS 33.060.30