PN-T-06513-03:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Pomiary potencjału redox -- Przyrządy pomiarowe laboratoryjne -- Ogólne wymagania i badania

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-06513-03:1989 - wersja polska
Tytuł Pomiary potencjału redox -- Przyrządy pomiarowe laboratoryjne -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 16-06-1989
Data wycofania 28-10-2002
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza IEC 60746-1:1982 [EQV]
Zastępuje PN-T-06510:1981 - wersja polska
ICS 71.040.10