PN-M-34131:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Energia cieplna -- Instalacje młynowe -- Pobieranie próbek pyłu

Zakres

Ustalono sposoby pobierania próbek pyłu węglowego w instalacjach młynowych z przewodów mieszaniny pyłowo-gazowej o średnicy nie przekraczającej 1 m oraz z przewodów prostokątnych o przekroju poprzecznym nie większym niż 0,785 m kwadratowego. Podano zasady i technikę pobierania próbek metodą izokinetyczną i metodą ruchową. Zamieszczono 11 rysunków dotyczących oprzyrządowania i aparatury oraz podano przykład rozmieszczenia punktów pobierania próbek pyłu

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-34131:1991 - wersja polska
Tytuł Energia cieplna -- Instalacje młynowe -- Pobieranie próbek pyłu
Data publikacji 30-09-1991
Data wycofania 17-10-2011
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
ICS 27.100