PN-L-01462:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Napędy i sterowania hydrauliczne oraz pneumatyczne -- Obejmy pętlowe typu P -- Wymiary obrysu

Zakres

Przedmiotem normy międzynarodowej' są graniczne wymiary obejm pętlowych typu P mocowanych śrubami o średnicy nominalnej 5 mm.Podane wymiary określają umiejscowienie przewodu względem płaszczyzny mocowania.Niniejsza norma nie zapewnia zamienności poszczególnych obejm, których wymiary powinny być określone na rysunkach części.i sterowania hydrauliczne oraz pneumatyczne. Klasyfikacja wartości ciśnienia i zakresów temperatury (idt PN-92/L-01460).

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-L-01462:1992 - wersja polska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Napędy i sterowania hydrauliczne oraz pneumatyczne -- Obejmy pętlowe typu P -- Wymiary obrysu
Data publikacji 31-03-1992
Data wycofania 17-12-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza ISO 7315:1988 [IDT]
ICS 49.080