PN-L-01467:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Rury instalacji hydraulicznych -- Badania kwalifikacyjne

Zakres

Przedmiotem niniejszej normy są wymagania dotyczące sztywności, impulsowych zmian ciśnienia i metod prób niszczących, w celu wyznaczenia i klasyfikacji wytrzymałości zmęczeniowej wygiętych rur instalacji hydraulicznych, stosowanych w lotnictwie i kosmonautyce.Metody te służą do kwalifikacji zespołów rur instalacji hydraulicznych niskiego i wysokiego ciśnienia lub do oceny nowych materiałów rur do wykonywania instalacji hydraulicznych.
UWAGA 1: Wymagania dotyczące rur stosowanych w instalacjach hydraulicznych statków powietrznych podano w ISO 8575:1990, Lotnictwo i kosmonautyka — Instalacje hydrauliczne i pneumatyczne — Rury instalacji hydraulicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-L-01467:1992 - wersja polska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Rury instalacji hydraulicznych -- Badania kwalifikacyjne
Data publikacji 17-11-1992
Data wycofania 17-12-2012
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza ISO 8574:1990 [IDT]
ICS 49.080