PN-L-01466:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Instalacje hydrauliczne i pneumatyczne -- Rury instalacji hydraulicznych

Zakres

Przedmiotem niniejszej normy są wymagania dotyczące wymiarów i materiałów rur stosowanych w hydraulicznych instalacjach tłoczących i odprowadzających na statkach powietrznych.Wymagania w odniesieniu do instalacji tłoczących dotyczą wartości zakresów ciśnienia i temperatury, obejmujące klasy D i E ciśnienia, oraz kategorii II temperatury wg ISO 6771.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-L-01466:1992 - wersja polska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Instalacje hydrauliczne i pneumatyczne -- Rury instalacji hydraulicznych
Data publikacji 21-10-1992
Data wycofania 17-12-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza ISO 8575:1990 [IDT]
ICS 49.080