PN-L-01426:1995 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Spawanie konstrukcji lotniczych -- Wytyczne kontroli i odbioru złączy spawanych ze stali, stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych oraz stopów aluminium

Zakres

Ustalono wytyczne kontroli i odbioru złączy spawanych elementów konstrukcji lotniczych ze stali, stopów żaroodpornych oraz stopów aluminium. Określono metody kontroli i ich stosowanie do sprawdzania jakości złączy spawanych, kontrolę przygotowania spoiw i elementów do spawania, kontrolę uprawnień spawaczy do wykonywania robót spawalniczych, kontrolę procesu sczepiania i spawania, badania laboratoryjne i próby stanowiskowe, kontrolę ostateczną oraz zasady odbioru złączy spawanych elementów konstrukcji lotniczych

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-L-01426:1995 - wersja polska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Spawanie konstrukcji lotniczych -- Wytyczne kontroli i odbioru złączy spawanych ze stali, stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych oraz stopów aluminium
Data publikacji 15-12-1995
Data wycofania 21-10-2010
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
ICS 49.045