PN-ISO 2848:1998 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Budownictwo -- Koordynacja modularna -- Zasady i reguły

Zakres

Określono cele koordynacji modularnej i podano zasady ogólne stosowane przy ustalaniu obiektów budowlanych oraz sytuowaniu i wymiarowaniu ich elementów składowych, zestawów i wyposażenia. Koordynację modularną stosuje się przy projektowaniu i wznoszeniu dowolnych obiektów budowlanych oraz przy projektowaniu i produkcji komponentów budowlanych wszelkich typów

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 2848:1998 - wersja polska
Tytuł Budownictwo -- Koordynacja modularna -- Zasady i reguły
Data publikacji 23-07-1998
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 2848:1984 [IDT]
Zastępuje PN-B-02354:1986 - wersja polska
ICS 91.010.30