PN-ETSI EN 300 422-2 V1.4.1:2015-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 300 422-2 V2.1.1:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Mikrofony bezprzewodowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 3 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 3 GHz przy zastosowaniu modulacji analogowej, cyfrowej i hybrydowej (analogowej oraz cyfrowej).
Niniejszy dokument stosuje się do następujących rodzajów urządzeń:
- profesjonalnych systemów mikrofonów bezprzewodowych (PWMS);
- monitorujących systemów dousznych;
- mikrofonów radiowych konsumenckich;
- systemów bezprzewodowych dla grup turystycznych;
- urządzeń polepszających słyszenie (ALD- pomoc dla upośledzonych obejmująca osobiste i publiczne systemy wspomagające słyszenie).
Dla urządzeń objętych niniejszym dokumentem zalecana maksymalna moc wynosi 250 mW w przypadku mikrofonów radiowych i 500 mW w przypadku urządzeń do publicznego nagłaśniania w paśmie od 169,4 MHz do 169,8125 MHz (erp poniżej 1 GHz i eirp powyżej 1GHz).
Niniejszy dokument obejmuje również mikrofony radiowe stosowane w paśmie 863 MHz do 865 MHz o maksymalnej mocy 10 mW.
Niniejszy dokument ma na celu spełnienie przepisów dyrektywy 1999/5/WE[i1] (Dyrektywy R&TTE), artykuł 3.2, który stanowi, że „...urządzenia radiokomunikacyjne mają być zbudowane tak, aby skutecznie wykorzystywały widmo częstotliwości przeznaczone do radiokomunikacji naziemnej/kosmicznej oraz zasoby orbitalne, bez powodowania szkodliwych zakłóceń”.
W uzupełnieniu niniejszego dokumentu, inne EN, w których są podane wymagania techniczne odnoszące się do zasadniczych wymagań innych części artykułu 3 Dyrektywy R&TTE [i1], mogą mieć zastosowanie do urządzeń objętych zakresem niniejszego dokumentu.
UWAGA: Lista takich EN jest podana pod adresem http://www.newapproach.org/.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 300 422-2 V1.4.1:2015-12 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Mikrofony bezprzewodowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 3 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 18-12-2015
Data wycofania 10-08-2017
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 422-2 V1.4.1:2015 [IDT]
ICS 33.050.10, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 300 422-2 V2.1.1:2017-08 - wersja angielska