PKN-CEN/TR 15367-1:2016-04 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Przetwory naftowe -- Poradnik prawidłowego postępowania -- Część 1: Oleje napędowe do pojazdów samochodowych

Zakres

W niniejszym Raporcie Technicznym ustalono ogólne wytyczne dotyczące prawidłowego postępowania z olejami napędowymi. Nie jest on nadrzędny w stosunku do krajowych czy lokalnych przepisów, ale określono w nim zagadnienia związane z zanieczyszczeniem wodą, osadami, zanieczyszczeniami nieorganicznymi oraz mikrobiologicznymi, które może wystąpić w łańcuchu zaopatrzeniowym podczas produkcji, komponowania, magazynowania i transportu. Nie odnosi się do zanieczyszczenia innymi paliwami ani możliwego zanieczyszczenia wodą lub osadami, które mogą powstać w pojazdach. Jednak w Załączniku A podano informacyjnie pewne uwagi o czynnikach związanych z pojazdami.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TR 15367-1:2016-04 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Poradnik prawidłowego postępowania -- Część 1: Oleje napędowe do pojazdów samochodowych
Data publikacji 05-04-2016
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza CEN/TR 15367-1:2014 [IDT]
ICS 03.100.50, 75.160.20, 75.200