PN-ISO 6514:1998 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Budownictwo -- Koordynacja modularna -- Submoduły

Zakres

Ustalono wartości submodułów przeznaczone do stosowania w koordynacji modularnej obiektów budowlanych. Normę stosuje się przy wznoszeniu obiektów budowlanych, projektowanych zgodnie z regułami i zasadami koordynacji modularnej podanymi w PN-ISO 2848. Submoduł jest modułem, którego wartość równa jest ułamkowi modułu podstawowego

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 6514:1998 - wersja polska
Tytuł Budownictwo -- Koordynacja modularna -- Submoduły
Data publikacji 23-07-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 6514:1982 [IDT]
ICS 91.010.30