PN-ISO 1791:1999 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Budownictwo -- Koordynacja modularna -- Terminologia

Zakres

Podano terminy niezbędne przy projektowaniu i wykonywaniu obiektów budowlanych zgodnie z zasadami koordynacji modularnej podanymi w PN-ISO 2848:1998 oraz przy projektowaniu i produkcji wyrobów dla tych obiektów. Zamieszczono indeks alfabetyczny terminów w języku polskim, angielskim i francuskim

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 1791:1999 - wersja polska
Tytuł Budownictwo -- Koordynacja modularna -- Terminologia
Data publikacji 06-08-1999
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 1791:1983 [IDT]
Zastępuje PN-B-02354:1986 - wersja polska
ICS 01.040.91, 91.010.30