PN-EN 50636-2-91:2014-10 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-91: Wymagania szczegółowe dotyczące przycinarek trawnikowych prowadzonych przez operatora i ręcznych oraz przycinarek krawędziowych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania bezpieczeństwa oraz metody ich sprawdzenia w zakresie projektowania i konstrukcji zasilanych elektrycznie prowadzonych przez operatora i ręcznych przycinarek trawnikowych i przycinarek krawędziowych, z elementem(-ami) tnącym z niemetalowych linek lub swobodnie obracającym się niemetalowym nożem(-ami), o energii kinetycznej nie większej niż 10 J każdy, wykorzystywane przez operatora stojącego do cięcia trawy, ich napięcie znamionowe nie może być większe niż 250 V dla prądu przemiennego lub 75 V prądu stałego.
UWAGA 101 Metoda obliczania energii kinetycznej dla celów niniejszego standardu znajduje się w 22.103.
W tej Normie Europejskiej, ręczne i prowadzone przez operatora przycinarki trawnikowe i przycinarki krawędziowe to ogólnie maszyna(-y).
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do
- przycinarek typu nożycowego lub przycinarek trawnikowych i przycinarek krawędziowych trawnikowych z elementami tnącymi innymi niż te opisane powyżej;
- przycinarek trawnikowych i przycinarek krawędziowych nazywanych ogólnie urządzeniami;
- samojezdnych przycinarek trawnikowych i przycinarek krawędziowych;
Aspekty EMC i środowiskowe, z wyjątkiem hałasu, nie zostały uwzględnione w tej normie europejskiej.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy ładowarek objętych EN 60335-2-29.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy baterii objętych EN 62133.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy wszystkich istotnych zagrożeń występujących w ręcznych i prowadzonych przez operatora przycinarkach trawnikowych i przycinarkach krawędziowych, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach niewłaściwego użytkowania, które są możliwe do przewidzenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50636-2-91:2014-10 - wersja polska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-91: Wymagania szczegółowe dotyczące przycinarek trawnikowych prowadzonych przez operatora i ręcznych oraz przycinarek krawędziowych
Data publikacji 06-04-2016
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Wprowadza EN 50636-2-91:2014 [IDT], IEC 60335-2-91:2008 [MOD]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 60335-2-91:2005 - wersja polska
ICS 65.060.70