PN-ISO 6512:1998 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Budownictwo -- Koordynacja modularna -- Wysokości kondygnacji i wysokości pomieszczeń

Zakres

Podano modularne wartości wysokości kondygnacji i modularne wysokości pomieszczeń dla wszystkich rodzajów obiektów budowlanych projektowanych zgodnie z regułami i zasadami koordynacji modularnej podanymi w PN-ISO 2848 i PN-ISO 6511. Podano reguły określania wartości pionowych wymiarów modularnych w obiektach budowlanych. Ustalono wysokości kondygnacji jako powszechnie uprzywilejowany pionowy wymiar modularny

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 6512:1998 - wersja polska
Tytuł Budownictwo -- Koordynacja modularna -- Wysokości kondygnacji i wysokości pomieszczeń
Data publikacji 23-07-1998
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 6512:1982 [IDT]
ICS 91.010.30