PN-ISO 6513:1998 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Budownictwo -- Koordynacja modularna -- Szeregi uprzywilejowanych wymiarów multimodularnych dla wymiarów poziomych

Zakres

Podano szeregi uprzywilejowanych wymiarów multimodularnych dla wymiarów poziomych w obiektach budowlanych oraz wytyczne ich stosowania. Normę stosuje się przy wznoszeniu obiektów budowlanych, projektowanych zgodnie z regułami i zasadami koordynacji modularnej podanymi w PN-ISO 2848:1998

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 6513:1998 - wersja polska
Tytuł Budownictwo -- Koordynacja modularna -- Szeregi uprzywilejowanych wymiarów multimodularnych dla wymiarów poziomych
Data publikacji 23-07-1998
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 6513:1982 [IDT]
ICS 91.010.30