PN-ISO 22935-3:2013-07 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Mleko i przetwory mleczne -- Analiza sensoryczna -- Część 3: Wytyczne do oceny zgodności właściwości cech sensorycznych ze specyfikacjami produktu z zastosowaniem metody punktowej

Zakres

W niniejszej części ISO 22935|IDF 99 podano wytyczne do ogólnej metody oceny zgodności właściwości cech sensorycznych ze specyfikacjami produktu opartej na sensorycznej ocenie punktowej i użyciu wspólnego nazewnictwa.
Niniejsza metoda jest w szczególności przydatna podczas wytwarzania produktu oraz kontroli jakości prowadzonej regularnie na dużej liczbie próbek i/lub w sytuacjach limitu czasu i/lub ograniczonej liczbie dostępnych ekspertów oceniających.
Rezultaty metody mogą być częścią systemów klasyfikacji produktu w handlu wewnętrznym oraz międzynarodowym. Systemy klasyfikacji nie są objęte niniejszą częścią ISO 22935|IDF 99.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 22935-3:2013-07 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczne -- Analiza sensoryczna -- Część 3: Wytyczne do oceny zgodności właściwości cech sensorycznych ze specyfikacjami produktu z zastosowaniem metody punktowej
Data publikacji 24-07-2013
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza ISO 22935-3:2009 [IDT]
ICS 67.100.01, 67.240