PN-ISO 22935-1:2013-05 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Mleko i przetwory mleczne -- Analiza sensoryczna -- Część 1: Ogólne wytyczne rekrutacji, wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających

Zakres

W niniejszej części ISO 22935|IDF 99 podano ogólne wytyczne rekrutacji, wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających przeprowadzających analizy sensoryczne mleka i przetworów mlecznych. Określono kryteria wyboru oraz procedury szkolenia i monitorowania wybranych oceniających i ekspertów do oceny sensorycznej mleka i przetworów mlecznych. Uzupełniono informacje zawarte w ISO 8586-1 i w tych częściach ISO 8586-2, które odnoszą się do ekspertów oceniających

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 22935-1:2013-05 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczne -- Analiza sensoryczna -- Część 1: Ogólne wytyczne rekrutacji, wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających
Data publikacji 07-05-2013
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza ISO 22935-1:2009 [IDT]
ICS 03.100.30, 67.100.01