PN-ISO 22935-2:2013-07 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Mleko i przetwory mleczne -- Analiza sensoryczna -- Część 2: Zalecane metody oceny sensorycznej

Zakres

W niniejszej części ISO 22935|IDF 99 określono zalecane metody oceny sensorycznej określonego mleka i przetworów mlecznych. Określono kryteria pobierania próbek i przygotowania ich oceny.
Niniejsza część ISO 22935|IDF 99 jest odpowiednia do stosowania w połączeniu z metodologiami sensorycznymi opisanymi w ISO 22935-1|IDF 99-1 oraz innymi metodologiami sensorycznymi ISO lub IDF dla określonych sytuacji oraz produktów.
UWAGA Oprócz terminów używanych w językach angielskim i francuskim, dwóch z trzech oficjalnych języków w ISO, w Załączniku A podano równoważne terminy w językach niemieckim i hiszpańskim; są one publikowane na odpowiedzialność odpowiednich organów członkowskich Niemiec (DIN) oraz Hiszpanii (AENOR) i zostały przytoczone wyłącznie w celach informacyjnych. Tylko terminy podane w oficjalnych językach mogą być uznane za terminy ISO.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 22935-2:2013-07 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczne -- Analiza sensoryczna -- Część 2: Zalecane metody oceny sensorycznej
Data publikacji 26-07-2013
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza ISO 22935-2:2009 [IDT]
ICS 67.100.01