PN-ISO 2171:1994 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2171:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie popiołu całkowitego

Zakres

Zasada metody polega na spaleniu próbki analitycznej w atmosferze tlenowej w temperaturze 900 st. C aż do całkowitego spopielenia substancji organicznej a następnie zważeniu otrzymanej pozostałości. Nie jest stosowana do skrobi i jej pochodnych, zbóż i przetworów zbożowych przeznaczonych na pasze, jak też do ziarna zbóż i nasion roślin strączkowych przeznaczonych do siewu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 2171:1994 - wersja polska
Tytuł Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie popiołu całkowitego
Data publikacji 14-10-1994
Data wycofania 09-06-2010
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Wprowadza ISO 2171:1993 [IDT]
Zastępuje PN-A-74014:1968 - wersja polska
ICS 67.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 2171:2010 - wersja angielska