PN-A-74014:1968 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-74014:1994 - wersja polska, PN-ISO 2171:1994 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie popiołu

Zakres

Przedmiotem normy jest oznaczanie popiołu całkowitego w ziarnie zbóż i przetworach zbożowych oraz oznaczanie popiołu nierozpuszczalnego w 10- procentowym roztworze kwasu solnego w przetworach zbożowych.
Norma nie dotyczy przetworów zbożowych przeznaczonych na pasze.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74014:1968 - wersja polska
Tytuł Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie popiołu
Data publikacji 27-12-1968
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Zastępuje PN-A-74014:1964 - wersja polska
ICS 67.060
Zastąpiona przez PN-A-74014:1994 - wersja polska, PN-ISO 2171:1994 - wersja polska