PN-A-74014:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przetwory zbożowe -- Oznaczanie popiołu nierozpuszczalnego w 10 procent (m/m) roztworze kwasu solnego

Zakres

Metoda polega na spopieleniu próbki analitycznej, otrzymaniu popiołu całkowitego, traktowaniu popiołu całkowitego 10 procent (m/m) roztworem kwasu solnego i określeniu procentowego stosunku masy popiołu nierozpuszczalnego do suchej masy badanej próbki. Określono ilość wykonywanych oznaczeń oraz dopuszczalną różnicę między wynikami. Omówiono wymagania dla protokółu badań

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74014:1994 - wersja polska
Tytuł Przetwory zbożowe -- Oznaczanie popiołu nierozpuszczalnego w 10 procent (m/m) roztworze kwasu solnego
Data publikacji 14-10-1994
Data wycofania 01-10-2021
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Zastępuje PN-A-74014:1968 - wersja polska
ICS 67.060