PN-ISO 15970:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15970:2014-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Gaz ziemny -- Pomiary właściwości -- Właściwości objętościowe: gęstość, ciśnienie, temperatura i współczynnik ściśliwości

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymagania i procedury pomiaru tych właściwości gazów ziemnych, które są stosowane głównie do obliczania i przeliczania objętości, tj. gęstości w warunkach odniesienia i w warunkach roboczych, ciśnienia, temperatury i współczynnika ściśliwości. Wzięto pod uwagę tylko te metody i przyrządy, które są odpowiednie do pracy w warunkach polowych w przesyle i dystrybucji gazu ziemnego, instalowane in-line lub on-line, i nie obejmujące wyznaczania składu gazu. W niniejszej Normie Międzynarodowej podano przykłady używanych obecnie, dostępnych na rynku przyrządów będących przedmiotem zainteresowania przemysłu gazowniczego. UWAGA Zwraca się uwagę na wymagania dotyczące uzyskania zezwolenia od krajowych jednostek autoryzujących i na krajowe regulacje prawne dotyczące stosowania tych urządzeń do celów komercyjnych lub handlowych. Gęstość w warunkach odniesienia (czasem określana jako gęstość normalna, standardowa lub nawet podstawowa) jest wymagana do przeliczenia objętości i może być stosowana także do określenia innych właściwości fizycznych. Gęstość w warunkach roboczych mierzy się w celu pomiaru strumienia masy i przeliczenia objętości z zastosowaniem gęstości gazu w gazociągu; może ona być także używana do określenia innych właściwości fizycznych. W niniejszej Normie Międzynarodowej omówiono przetworniki gęstości z elementami drgającymi, zwykle właściwe dla zakresu pomiarowego od 5 kg/m3 do 250 kg/m3. W pomiarach ciśnienia stosuje się przetworniki różnicy ciśnienia, nadciśnienia i ciśnienia bezwzględnego. Są to zarówno przetworniki analogowe, jak i inteligentne (tzn. przyrządy oparte na mikroprocesorach) i, jeśli nie określono inaczej, odpowiednie akapity dotyczą przetworników różnicy ciśnień, ciśnienia bezwzględnego i przetworników nadciśnienia. Pomiary temperatury gazu ziemnego wykonuje się w zakresie warunków, w których odbywa się przesył i dystrybucja gazu (253 K T 338 K)

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 15970:2012 - wersja polska
Tytuł Gaz ziemny -- Pomiary właściwości -- Właściwości objętościowe: gęstość, ciśnienie, temperatura i współczynnik ściśliwości
Data publikacji 21-12-2012
Data wycofania 25-07-2014
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza ISO 15970:2008 [IDT]
ICS 75.060, 75.180.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15970:2014-07 - wersja angielska