PN-EN ISO 19739:2010 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Gaz ziemny -- Oznaczanie związków siarki metodą chromatografii gazowej

Zakres

Określono metodę oznaczania siarkowodoru, siarczku karbonylu, tioli C1 do C2, siarczków oraz tetrahydrotiofenu (THT) z użyciem chromatografii gazowej. Podano zasadę metody, odczynniki i materiały, aparaturę, wykonanie oznaczania, sposób obliczania i przedstawiania wyników oraz precyzję metody

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19739:2010 - wersja polska
Tytuł Gaz ziemny -- Oznaczanie związków siarki metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 31-03-2010
Liczba stron 61
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN ISO 19739:2005 [IDT], EN ISO 19739:2005/AC:2009 [IDT], ISO 19739:2004 [IDT], ISO 19739:2004/Cor 1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 19739:2006 - wersja angielska
ICS 75.060