PN-EN 61009-1:2013-06/A1:2015-04 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Dla RCBO wyposażonych w gniazda wtykowe zmieniono konieczność spełniania wymagań IEC 60884-1 na konieczność spełnienia przez takie aparaty odpowiednich norm krajowych. Dodano rozdział ze standardowymi wartościami napięć impulsowych wytrzymywanych. W określeniach dotyczących zacisków przyłączeniowych bieguna N zmieniono określenie obwód na przewód. Określono, że zgodnie z tą normą dopuszczalne jest stosowanie zacisków do przewodów o żyłach miedzianych. W Tablicy 28 zmieniono wartości napięć na jednofazowe 230 lub 400 natomiast trójfazowe na 400 lub 230/400. W punkcie 9.7.7.5 zmieniono wartość częstotliwości z 50 Hz/60 Hz na 50 Hz, oraz dodano wymaganie dotyczące sprawdzania czasu wyłączenia tylko w jednym losowo wybranym biegunie aparatu. W Załączniku A dodano nowe sekwencje badań A1 i A2 w miejsce A, oraz zmieniono sekwencje badań Fo,F1,F2,Go,G1. W zmianie EN 61009-1:2012/A1 uaktualniono także numeracje powiązanych norm.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61009-1:2013-06/A1:2015-04 - wersja angielska
Tytuł Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 22-04-2015
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 61009-1:2012/A1:2014 [IDT], IEC 61009-1:2010/AMD1:2012 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.120.50