PN-EN 61009-1:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy wyłączników różnicowoprądowych z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym (zwanych dalej wyłącznikami RCBO) o działaniu niezależnym lub zależnym od napięcia sieci, do użytku domowego i podobnego, na napięcia znamionowe prądu przemiennego nieprzekraczające 440 V i prądy znamionowe nieprzekraczające 125 A, do instalacji stałych, o znamionowej zdolności zwarciowej nieprzekraczającej 25 000 A. Wyłączniki te są przeznaczone do ochrony osób przed dotykiem pośrednim, gdy dostępne części przewodzące instalacji są połączone z właściwym przewodem ochronnym oraz do ochrony przed skutkami prądów przetężeniowych instalacji w budynkach i do podobnych zastosowań. Mogą one również służyć do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem pożarowym powstałym w wyniku zwarcia doziemnego, gdy nie zadziała zabezpieczenie nadprądowe. Wyłączniki RCBO o prądzie znamionowym różnicowym nieprzekraczającym 30 mA są stosowane również jako środki uzupełniające ochrony przeciwporażeniowej, gdy zawiodą inne sposoby ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Niniejsza norma dotyczy wyłączników, które spełniają jednocześnie funkcje wykrywania prądu różnicowego, porównania wartości tego prądu z wartością prądu różnicowego zadziałania i wyłączenia zabezpieczonego obwodu, gdy prąd różnicowy przekroczy tę wartość, a także w określonych warunkach spełniają funkcje załączania, przewodzenia i wyłączania prądów przetężeniowych. Te urządzenia są przeznaczone do użytkowania w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 2 i kategorii przepięć III. Wyłączniki RCBO ogólnego typu są odporne na niepożądane wyzwalanie, również w przypadku gdy udary napięciowe (powstałe w wyniku przejściowych przebiegów łączeniowych lub indukowane przez wyładowania piorunowe) powodują obciążenie prądowe w instalacji bez wystąpienia przeskoku. Przyjmuje się, że wyłączniki RCBO typu S są wystarczająco odporne na niepożądane wyzwolenie, nawet gdy udar napięciowy spowoduje przeskok i przepływ prądu następczego. Wyłączniki RCBO są odpowiednie do izolowania. Wyłączniki RCBO spełniające wymagania według niniejszej normy są odpowiednie do stosowania w układach IT. W przypadku występowania nadmiernych przepięć po stronie zasilania (np. w przypadku zasilania liniami napowietrznymi) mogą być niezbędne specjalne środki ochronne (np. ograniczniki przepięć) (patrz IEC 60364-4-44 ). Niniejsza norma dotyczy także wyłączników RCBO wykonanych jako zestaw odpowiedniego urządzenia różnicowego i wyłącznika. Mechaniczny montaż takiego zestawu powinien być wykonany fabrycznie przez producenta albo na miejscu instalowania, w tym przypadku obowiązują wymagania Załącznika G. Dla wyłączników RCBO typu wtykowego mogą być niezbędne dodatkowe wymagania. Wymagania szczegółowe są niezbędne dla wyłączników RCBO:
- tworzących jeden zespół z gniazdem wtyczkowym lub zaprojektowanych wyłącznie do współdziałania z gniazdem wtyczkowym w tej samej puszce montażowej
- jeżeli są przeznaczone do użytkowania przy częstotliwościach innych niż 50 Hz lub 60 Hz.
Dla wyłączników RCBO wbudowanych lub przeznaczonych wyłącznie do współdziałania z gniazdami wtyczkowymi wymagania niniejszej normy mogą być stosowane łącznie z wymaganiami IEC 60884-1 lub wymaganiami krajowymi tego kraju, w którym wyrób jest wprowadzany do obrotu. Niniejsza norma nie dotyczy:
– RCBO przeznaczonych do zabezpieczenia silników;
– RCBO, których prąd nastawienia jest ustawiany podczas normalnej eksploatacji przez użytkownika za pomocą dostępnych środków. Wymagania niniejszej normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych (patrz 7.1). Dla wyłączników stosowanych w miejscach o surowszych warunkach środowiskowych mogą być niezbędne dodatkowe wymagania.

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61009-1:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 10-06-2013
Liczba stron 198
Grupa cenowa XD
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 61009-1:2012 [IDT], IEC 61009-1:2010 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU, 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 61009-1:2008 - wersja polska, PN-EN 61009-1:2008/A12:2009 - wersja angielska, PN-EN 61009-1:2008/A11:2008 - wersja angielska, PN-EN 61009-1:2008/A13:2009 - wersja angielska, PN-EN 61009-1:2008/A14:2012 - wersja angielska
ICS 29.120.50
Elementy dodatkowe PN-EN 61009-1:2013-06/A1:2015-04E, PN-EN 61009-1:2013-06/A2:2015-04E, PN-EN 61009-1:2013-06/A11:2015-12E, PN-EN 61009-1:2013-06/A12:2016-12E