PN-EN ISO 11591:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11591:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Małe statki z napędem silnikowym -- Pole widzenia ze stanowiska sterowania

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa określa wymagania dotyczące pola widzenia ze stanowiska sterowania w kierunku dziobu i rufy na małych jednostkach napędzanych silnikiem o długości kadłuba nie przekraczającej 24 m. Normy nie stosuje się do: jednostek sterowanych za pomocą rumpla (3.10), których prędkość nie przekracza 10 węzłów, jednostek żaglowych (3.11). UWAGA Jednostki napędzane małymi silnikami mogą być eksploatowane w warunkach czasowego ograniczenia widoczności w kierunku dziobu spowodowanego kątami przegłębienia będącymi następstwem pewnych prędkości. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie może zapewniać, że jednostka może być eksploatowana bez czasowej utraty widzialności ze stanowiska sterowania podczas żeglugi przy dużych kątach przegłębienia przy przejściu z pływania wypornościowego do ślizgu

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11591:2012 - wersja polska
Tytuł Małe statki z napędem silnikowym -- Pole widzenia ze stanowiska sterowania
Data publikacji 25-09-2012
Data wycofania 17-07-2019
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 11591:2011 [IDT], ISO 11591:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11591:2011 - wersja angielska
ICS 47.080
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11591:2019-07 - wersja angielska