PN-EN 61009-1:2008/A14:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61009-1:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Zmieniono wymagania dotyczące działania członu kontrolnego wyłączników RCBO o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA (Podrozdział 8.11) oraz obniżono wartość siły magnetomotorycznej przy sprawdzaniu działania członu kontrolnego takich wyłączników (Podrozdział 9.16). Zmodyfikowanio wymagania dotyczące znakowania zespołu wyłącznika i modułu różnicowoprądowego (Załącznik G, Podrozdział G.3.2.3)

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61009-1:2008/A14:2012 - wersja angielska
Tytuł Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 24-05-2012
Data wycofania 10-06-2013
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 61009-1:2004/A14:2012 [IDT]
ICS 29.120.50
Zastąpiona przez PN-EN 61009-1:2013-06 - wersja angielska