PN-HD 60364-7-721:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-7-721:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną

Zakres

Dotyczy instalacji elektrycznej przyczep kempingowych i pojazdów z przestrzenią mieszkalną na napięcie nominalne nie przekraczające 230/400 V a.c. lub 48 V d.c. Dotyczy tych przewodów elektrycznych i urządzeń, które przewidziano użytkować w przyczepach kempingowych podczas zamieszkiwania. Nie dotyczy obwodów elektrycznych i urządzeń w pojazdach o własnym napędzie. Nie dotyczy instalacji elektrycznych w przenośnych domach, domkach kempingowych i jednostkach przewoźnych

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-HD 60364-7-721:2010/AC:2012E

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 17-12-2021 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-HD 60364-7-721:2010 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną
Data publikacji 15-03-2010
Data wycofania 16-05-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-721:2009 [IDT]
Zastępuje PN-HD 384.7.754 S1:2006 - wersja angielska
ICS 29.020, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-7-721:2019-05 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-7-721:2010/AC:2012E