PN-HD 60364-7-721:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną

Zakres

Wymagania niniejszej części normy HD 60364 mają zastosowanie do instalacji elektrycznych w przyczepach oraz pojazdach kempingowych.
Mają one zastosowanie do tych obwodów elektrycznych i urządzeń dedykowanych do użytkowania w przyczepach przeznaczonych do celów mieszkalnych.
Nie mają one zastosowania do obwodów elektrycznych oraz urządzeń przeznaczonych do celów motoryzacyjnych
Nie mają one zastosowania do instalacji elektrycznych w przyczepach kempingowych przeznaczonych do stałego zamieszkania, mieszkalnych domach kempingowych oraz jednostek przewoźnych.
UWAGA 1. Aby nie spowodować zamieszania w wymaganiach, zostały one opracowane w dwu odrębnych dokumentach: w normie IEC 60364-7-708, która dotyczy instalacji elektrycznych w parkingach, kempingach i miejscach podobnych oraz w normie IEC 60364-7-721, która dotyczy instalacji elektrycznych w przyczepach oraz pojazdach kempingowych.
UWAGA 2 W przyczepach kempingowych przeznaczonych do stałego zamieszkania oraz stałych domkach kempingowych obowiązują wymagania ogólne
UWAGA 3 W przypadku jednostek przewoźnych patrz IEC 60364-7-717.
UWAGA 4 Dla celów niniejszej normy, przyczepy oraz pojazdy kempingowe określane są jako "kempingi"
Szczegółowe wymagania niektórych części normy z serii IEC 60364-7 mogą mieć zastosowanie również do instalacji w kempingach, na przykład IEC 60364-7-701.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-7-721:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną
Data publikacji 16-05-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-721:2019 [IDT], IEC 60364-7-721:2017 [MOD]
Zastępuje PN-HD 60364-7-721:2010 - wersja angielska, PN-HD 60364-7-721:2010/AC:2012 - wersja angielska
ICS 29.020, 91.140.50