PN-IEC 60364-7-713:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-713: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble

Zakres

Szczególne wymagania tej Części IEC 60364 mają zastosowanie do oprzewodowania w meblach
(i podobnego sprzętu), które jest przyłączone do instalacji elektrycznej.
Przykładami są łóżka, szafy, biurka, sklepowe witryny wystawowe, w których jest zainstalowane wyposażenie elektryczne takie jak złączki instalacyjne zgodne z IEC 61535, gniazda wtyczkowe, urządzenia łączeniowe i oprzewodowanie.
Wymagania tej Części mają zastosowanie do wszelkiego rodzaju mebli, bez względu na połączenie z instalacją elektryczną obiektu budowlanego, o ile meble wraz z instalacjami elektrycznymi nie są przedmiotem innych publikacji IEC.
Wymagania tej części dotyczą elektrycznego wyposażenia mebli podłączonego do zasilania o napięciu znamionowym Vo nie większym niż 230 V i całkowitym prądzie obciążenia nieprzekraczającym 32 A.
Wymagania te nie mają zastosowania do urządzeń elektrycznych i wyposażenia specjalnie zaprojektowanego do instalowania w meblach, i które są przedmiotem innych publikacji IEC, na przykład odbiorników radiowych, telewizyjnych, lodówek i stołów laboratoryjnych, instalowanych w meblach i gotowych do przyłączenia do instalacji elektrycznych obiektów budowlanych poprzez wtyczki i gniazda wtyczkowe. Dla specjalnych lokalizacji mogą być stosowane inne szczegółowe wymagania, na przykład podane w IEC 60364-7-701.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60364-7-713:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-713: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble
Data publikacji 05-10-2017
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-7-713:2013 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 60364-7-713:2005 - wersja polska
ICS 29.020, 91.140.50