PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 - wersja polska

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Zakres

Przedstawiono metody ochrony osób, zainstalowanych urządzeń i umiejscowionych materiałów przed szkodliwym działaniem cieplnym urządzeń elektrycznych lub promieniowaniem cieplnym wywołanym np. paleniem się materiałów, a także przed niebezpieczeństwem powstania pożaru i uniemożliwienia poprawnego działania zainstalowanych urządzeń

* wymagane pola

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
Data publikacji 01-02-2017
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-4-42:2011/A1:2015 [IDT], IEC 60364-4-42:2010/AMD1:2014 [IDT]
ICS 29.120.50, 91.140.50