PN-HD 384.7.754 S1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-7-721:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Sekcja 754: Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną

Zakres

Dotyczy wewnętrznych elektrycznych instalacji przyczep kempingowych oraz pojazdów z przestrzenią mieszkalną o napieciu znamionowym nie przekraczjacym 440 V. Instalacje elektryczne zasilane stałym napieciem 12 V, w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną, objęte są EN 1648-1 oraz EN 1648-2. Nie dotyczy wewnetrznych instalacji domów na kółkach, nieruchomych pojazdów rekreacyjnych, przewoźnych szop i podobnych tymczasowych lokali lub budowli

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 384.7.754 S1:2006 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Sekcja 754: Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną
Data publikacji 15-05-2006
Data wycofania 15-03-2010
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 384.7.754 S1:2005 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 60364-7-708:1999 - wersja polska
ICS 43.100, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-7-721:2010 - wersja angielska