PN-B-02365:1970 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 9836:1997 - wersja polska

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Powierzchnia budynków -- Podział, określenia i zasady obmiaru

Zakres

Przedmiotem normy są zasady podziału i określenia rodzajów powierzchni budynków oraz ogólne zasady obliczania tych powierzchni.

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-02365:1970 - wersja polska
Tytuł Powierzchnia budynków -- Podział, określenia i zasady obmiaru
Data publikacji 30-06-1970
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ICS 91.010.01
Zastąpiona przez PN-ISO 9836:1997 - wersja polska