PN-EN ISO 5667-19:2006 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 19: Wytyczne dotyczące pobierania próbek osadów morskich

Zakres

Podano wytyczne dotyczące pobierania próbek osadów morskich do analizy ich właściwości fizycznych i chemicznych w celu monitorowania i oceny środowiska, a w szczególności: programów pobierania próbek, stosowanego sprzętu do pobierania próbek, obserwacji i informacji uzyskanych podczas pobierania próbek, postępowania z próbkami osadów oraz zasady pakowania i przechowywania próbek osadów

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5667-19:2006 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 19: Wytyczne dotyczące pobierania próbek osadów morskich
Data publikacji 16-02-2006
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN ISO 5667-19:2004 [IDT]
Dyrektywa 2000/60/EC
Zastępuje PN-EN ISO 5667-19:2005 - wersja angielska
ICS 13.060.10, 13.060.45