PN-EN ISO 5667-19:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-19:2006 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 19: Wytyczne dotyczące pobierania próbek osadów morskich

Zakres

Podano wytyczne dotyczące pobierania próbek osadów morskich do analizy ich właściwości fizycznych i chemicznych, obejmujące: programy pobierania próbek, wymagania odnośnie sprzętu do pobierania próbek, poczynione obserwacje i informacje uzyskane podczas pobierania próbek, postępowanie z próbkami osadów oraz zasady pakowania i przechowywania próbek osadów

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5667-19:2005 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 19: Wytyczne dotyczące pobierania próbek osadów morskich
Data publikacji 15-01-2005
Data wycofania 16-02-2006
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN ISO 5667-19:2004 [IDT]
Dyrektywa 2000/60/EC
ICS 13.060.45
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-19:2006 - wersja polska