PN-EN ISO 5659-2:2013-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5659-2:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Tworzywa sztuczne -- Wytwarzanie dymu -- Część 2: Oznaczanie gęstości optycznej dymu metodą testu jednokomorowego

Zakres

Opisano metodę pomiaru tworzenia dymu z eksponowanych powierzchni próbek, zasadniczo płaskich materiałów, kompozytów oraz zestawów o grubości nie przekraczającej 25 mm, umieszczonych w pozycji poziomej i poddanych określonym poziomom napromieniowania termicznego w zamkniętej komorze z zastosowaniem lub bez zastosowania płomienia pilotowego. Metoda testu jednokomorowego ma zastosowanie do wszystkich tworzyw i może być także stosowana do oceny innych materiałów (np. gumy, materiałów włókienniczych, malowanych powierzchni, drewna i innych). Zakłada się, że wartości gęstości optycznej oznaczane tą metodą odnoszą się do próbki lub zestawu materiałów w badanej postaci i grubości i nie mogą być uważane za charakterystyczne, podstawowe właściwości. Test ten ma zastosowanie w badaniach naukowych i rozwojowych oraz w przypadku bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji budynków, taboru kolejowego (pociągów), statków itd. i nie stanowi podstawy oszacowania w odniesieniu do przepisów budowlanych i innych celów. Metoda nie stanowi podstawy do przewidywania gęstości dymu, który może być wytwarzany przez materiały poddane działaniu ciepła i płomienia w innych (rzeczywistych) warunkach ekspozycji. Opisana procedura badania wyklucza efekt podrażnienia oczu

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 5659-2:2013-06/Ap1:2016-05E - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5659-2:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Wytwarzanie dymu -- Część 2: Oznaczanie gęstości optycznej dymu metodą testu jednokomorowego
Data publikacji 30-06-2013
Data wycofania 30-08-2017
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 5659-2:2012 [IDT], ISO 5659-2:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5659-2:2007 - wersja polska, PN-EN ISO 5659-1:2003 - wersja polska
ICS 13.220.40, 83.080.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5659-2:2017-08 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 5659-2:2013-06/Ap1:2016-05E