PN-EN 60404-15:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Materiały magnetyczne -- Część 15: Metody określania względnej przenikalności magnetycznej materiałów magnetycznych słabomagnesowalnych

Zakres

W niniejszej części IEC 60404 opisano metody określania względnej przenikalności magnetycznej materiałów magnetycznych słabo magnesowalnych (z austenitycznymi stalami odpornymi na korozję włącznie) takie jak: metoda solenoidu, metoda momentu magnetycznego, metoda bilansu magnetycznego i metoda miernika przenikalności. Metoda bilansu magnetycznego i metoda miernika przenikalności są metodami porównawczymi wzorcowych materiałów odniesienia w celu określenia wartości względnej przenikalności magnetycznej próbki do badań. Podane metody stosuje się przy natężeniach pola magnetycznego między 5 kA/m a 100 kA/m.

Metoda solenoidu jest metodą odniesienia. Opisana metoda momentu magnetycznego stosowana jest głównie do pomiaru względnej przenikalności magnetycznej wzorców masy.

Opisano dwie metody porównawcze stosowane w przemyśle. Mogą być one wzorcowane przy użyciu materiałów odniesienia, dla których względna przenikalność magnetyczna została określona przy użyciu metody odniesienia. Tam gdzie jest to odpowiednie może być również stosowana metoda momentu magnetycznego. Przy określaniu niepewności wartości wzorcowania, ze względu na zjawiska samodemagnetyzacji, należy zwrócić szczególną uwagę na wymiary materiału odniesienia.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60404-15:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Materiały magnetyczne -- Część 15: Metody określania względnej przenikalności magnetycznej materiałów magnetycznych słabomagnesowalnych
Data publikacji 27-06-2013
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 153, Stalowych Blach Cienkich
Wprowadza EN 60404-15:2012 [IDT], IEC 60404-15:2012 [IDT]
ICS 29.030, 17.220.01
Elementy dodatkowe PN-EN 60404-15:2013-06/A1:2017-05E