PN-EN 60695-11-3:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-3: Płomienie probiercze -- Płomienie 500 W -- Urządzenie i metody prób sprawdzających

Zakres

Podano szczegółowe wymagania, potrzebne do wytworzenia znamionowego płomienia probierczego 500 kW, typu mieszankowego (całkowita wysokość płomienia wynosi w przybliżeniu 125 mm). Ustalono wytyczne dotyczące projektowania oraz metody badania płomienia probierczego do oceny skutków działania płomienia na badaną próbkę, jakie mogą powstawać od innych zapalonych w sąsiedztwie przedmiotów, lub od pożaru w jego początkowym stadium. Podano opis ogólny urządzenia wymaganego do wytworzenia płomienia probierczego oraz opis ogólny zasady procedury kalibracji stosowanej do sprawdzenia, czy wytworzony płomień spełnia wymagania

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60695-11-3:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-3: Płomienie probiercze -- Płomienie 500 W -- Urządzenie i metody prób sprawdzających
Data publikacji 10-06-2013
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-11-3:2012 [IDT], IEC 60695-11-3:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.020, 13.220.40