PN-B-03206:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1993-1-1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Konstrukcje stalowe -- Podpory kolei linowych -- Projektowanie i wykonanie

Zakres

Określono zasady obliczania i projektowania oraz wymagania dotyczące odbioru stalowych konstrukcji wsporczych dla kolei linowych napowietrznych stałych, towarowych i osobowych. Zdefiniowano 7 terminów. Zamieszczono tablicę dotyczącą współczynników dynamicznych oraz rysunek przykładowego schematu konstrukcji wsporczej

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03206:1996 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje stalowe -- Podpory kolei linowych -- Projektowanie i wykonanie
Data publikacji 16-12-1996
Data wycofania 31-03-2010
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
ICS 91.080.10
Zastąpiona przez PN-EN 1993-1-1:2006 - wersja polska