PN-EN 60695-11-4:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-4: Płomienie probiercze -- Płomień 50 W -- Urządzenie i metody prób sprawdzających

Zakres

Podano szczegółowe wymagania, potrzebne do wytworzenia znamionowego płomienia probierczego 50 kW, typu mieszankowego (całkowita wysokość płomienia wynosi w przybliżeniu 20 mm). Ustalono wytyczne dotyczące projektowania oraz metody badania płomienia probierczego do oceny skutków działania płomienia na badaną próbkę, jakie mogą powstawać od innych zapalonych w sąsiedztwie przedmiotów, lub od pożaru w jego początkowym stadium. Podano opis ogólny urządzenia wymaganego do wytworzenia płomienia probierczego oraz opis ogólny zasady procedury kalibracji stosowanej do sprawdzenia, czy wytworzony płomień spełnia wymagania

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60695-11-4:2012 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-4: Płomienie probiercze -- Płomień 50 W -- Urządzenie i metody prób sprawdzających
Data publikacji 05-04-2012
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-11-4:2011 [IDT], IEC 60695-11-4:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.020, 13.220.40