PN-EN ISO 14040:2009/A1:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Zarządzanie środowiskowe -- Ocena cyklu życia -- Zasady i struktura

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano zasady i strukturę oceny cyklu życia (LCA), na którą składają się:
a) określenie celu i zakresu LCA,
b) faza analizy zbioru wejść i wyjść cyklu życia (LCI),
c) faza oceny wpływu cyklu życia (LCIA),
d) faza interpretacji cyklu życia,
e) raportowanie i przegląd krytyczny LCA,
f) ograniczenia LCA,
g) powiązania pomiędzy fazami LCA, oraz
h) warunki stosowania wybranych wartości oraz elementów opcjonalnych.

Niniejsza Norma Międzynarodowa obejmuje badania oceny cyklu życia (LCA) oraz badania zbioru wejść i wyjść cyklu życia (LCI). W normie nie opisano szczegółowo techniki LCA ani nie wyspecyfikowano metodyki poszczególnych faz LCA.

Zamierzone wykorzystanie wyników LCA lub LCI jest rozważane podczas określania celu i zakresu, ale samo zastosowanie tych wyników znajduje się poza zakresem niniejszej Normy Międzynarodowej.

Niniejsza Norma Międzynarodowa nie jest przeznaczona do celów kontraktowych, kontrolnych ani do celów rejestracji i certyfikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14040:2009/A1:2021-03 - wersja angielska
Tytuł Zarządzanie środowiskowe -- Ocena cyklu życia -- Zasady i struktura
Data publikacji 31-03-2021
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14040:2006/A1:2020 [IDT], ISO 14040:2006/Amd 1:2020 [IDT]
ICS 13.020.10, 13.020.60