PN-EN ISO 14044:2009/A1:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Zarządzanie środowiskowe -- Ocena cyklu życia -- Wymagania i wytyczne

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania i podano wytyczne dotyczące oceny cyklu życia (LCA), obejmujące:
a) określenie celu i zakresu LCA,
b) fazę analizy zbioru wejść i wyjść cyklu życia (LCI),
c) fazę oceny wpływu cyklu życia (LCIA),
d) fazę interpretacji cyklu życia,
e) raportowanie i przegląd krytyczny LCA,
f) ograniczenia LCA,
g) powiązania pomiędzy fazami LCA, oraz
h) warunki stosowania wybranych wartości oraz elementów opcjonalnych.
Niniejsza Norma Międzynarodowa obejmuje badania oceny cyklu życia (LCA) oraz badania zbioru wejść i wyjść cyklu życia (LCI).
Zamierzone wykorzystanie wyników LCA lub LCI jest rozważane podczas określania celu i zakresu badania, ale samo zastosowanie znajduje się poza zakresem niniejszej Normy Międzynarodowej.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie jest przeznaczona do celów kontraktowych, kontrolnych ani do celów rejestracji i certyfikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14044:2009/A1:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Zarządzanie środowiskowe -- Ocena cyklu życia -- Wymagania i wytyczne
Data publikacji 21-05-2018
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14044:2006/A1:2018 [IDT], ISO 14044:2006/Amd 1:2017 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
ICS 13.020.10, 13.020.60