PN-B-06210:1984 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03210:1997 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Konstrukcje stalowe -- Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze -- Wymagania i badania

Zakres

Podano wymagania ogólne. Ustalono wymagania dotyczące materiałów i wykonania elementów konstrukcyjnych oraz montażu zbiornika (tablice). Opisano badania międzyoperacyjne i końcowe. Określono wymagania przy przeprowadzaniu odbioru konstrukcji

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06210:1984 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje stalowe -- Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze -- Wymagania i badania
Data publikacji 30-12-1984
Data wycofania 28-10-1997
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
ICS 91.080.10
Zastąpiona przez PN-B-03210:1997 - wersja polska