PN-B-03210:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1993-4-2:2009 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Konstrukcje stalowe -- Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze -- Projektowanie i wykonanie

Zakres

Określono zasady obliczania, projektowania i badania oraz wymagania dotyczące produkcji, montażu i odbioru zbiorników. Ustalono wymagania ogólne. Określono obciążenia i warunki pracy. Podano zasady wymiarowania płaszcza zbiornika, dna zbiornika, połączenia płaszcza z dnem i stateczności konstrukcji oraz zalecenia konstrukcyjne i technologiczne. Określono wymagania wykonawcze i zasady montażu. Ustalono zakres badań w wytwórni i na miejscu budowy oraz kryteria odbioru

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-B-03210:1997P ERRATA
View FilePN-B-03210:1997/Ap1:2000P

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03210:1997 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje stalowe -- Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze -- Projektowanie i wykonanie
Data publikacji 28-10-1997
Data wycofania 31-03-2010
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
Zastępuje PN-B-03210:1981 - wersja polska, PN-B-06210:1984 - wersja polska
ICS 91.080.10
Zastąpiona przez PN-EN 1993-4-2:2009 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-B-03210:1997/Ap1:2000P, PN-B-03210:1997/Az1:2002P