PN-B-03210:1997/Az1:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1993-4-2:2009 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Konstrukcje stalowe -- Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze -- Projektowanie i wykonanie

Zakres

Podano zmienioną tablicę 1 w wyniku wprowadzenia norm zawierających nowe oznaczenia odmian jakości stali. Określono wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej. Wprowadzono odsyłacze informujące o zmianie norm badań laboratoryjnych i odbiorowych na placu budowy

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03210:1997/Az1:2002 - wersja polska
Tytuł Konstrukcje stalowe -- Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze -- Projektowanie i wykonanie
Data publikacji 18-12-2002
Data wycofania 31-03-2010
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 128, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
ICS 91.080.10
Zastąpiona przez PN-EN 1993-4-2:2009 - wersja polska